Go to content Go to menu

Phlebia subochracea (Alb. & Schwein.) J. Erikss. & Ryvarden 
žilnačka pestrá

 
Plodnica niekoľko centimetrov široká; rozliata; voskovitá; hladká až bradavičnatá; sírovožltá, zlazožltá, okrová až olivovohnedá, na okraji biela. Výtrusy 6-8 × 2,5-3,5 µm; elipsoidné; tenkostenné; hladké; bezfarebné; neamyloidné; zvyčajne s jednou alebo dvoma tukovými kvapkami. Ekológia: Na hnijúcom dreve listnatých stromov na vlhkých miestach; vzácna.

Fruitbody several centimeters wide; resupinate; waxy; smooth to tuberculate; sulphur-yellow, golden-yellow, ochre to olive-brown, white at the edge. Spores 6-8 × 2,5-3,5 µm; ellipsoid; thin-walled; smooth; hyaline; inamyloid; usually with 1-2 oil drops. Ecology: On decayed wood of deciduous trees in humid places; rare.


Phlebia subochracea


Photo:
Podunajská rovina, Bodíky, "Žabie jazero", on dead wood of deciduous tree, 120 m alt., 14 April 2017, leg. det. and photo J. Červenka.