Go to content Go to menu

Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M. A. Curtis) Donk
chrastuľka obyčajná

 

Plodnica niekoľko centimetrov široká a až 0,2 mm hrubá; rozliata; hladká až bradavičnatá; krémová, sivastá až okrová. Výtrusy 4,5-6 × 2,5-3,5 µm; elipsoidné; jemne bradavičnaté; bezfarebné; amyloidné. Ekológia: Na dreve listnatých stromov (buk, jelša, breza, vŕba). 

Fruitbody several centimeters wide and up to 0,2 mm thick; resupinate; smooth to tuberculate; cream, greyish to ochre. Spores 4,5-6 × 2,5-3,5 µm; ellipsoid; verruculose; hyaline; amyloid. Ecology: On deciduous wood (Fagus, Alnus, Betula, Salix).


Gloeocystidiellum porosum


Photo:
Malé Karpaty, Bratislava-Krasňany, "U Slivu", on dead branch of Carpinus betulus, 340 m alt., 19 March 2017, leg., det. and photo J. Červenka.