Go to content Go to menu

Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel
jahňadka obyčajná

Apotécium 4-15 mm široké; pohárikovité až rozprestreté; bledohnedé. Hlúbik až 35 mm dlhý; niťovitý. Dužina tenká a krehká; bez vône. Výtrusy 7,5-10 × 4,5-6 µm; elipsoidné; hladké; bezfarebné; s početnými tukovými kvapkami. Ekológia: Na opadaných jahňadách jelší a vŕb; neskorá zima až skorá jar (február až apríl). Praktický význam: Nejedlá.

Apothecium 4-15 mm broad; cup-shaped to expanded; pale brown. Stem up to 35 mm long; filiform. Context thin and fragile; smell none. Spores 7,5-10 × 4,5-6 µm; ellipsoid; smooth; hyaline; with several oil droplets. Ecology: On fallen catkins of Alnus and Salix; late winter to early spring (February - April). Edibility: Inedible.

 

Ciboria amentacea 

Photo: Malé Karpaty, Bratislava-Krasňany, "U Slivu", on fallen catkins of Alnus, 330 m alt., 21 February 2014, leg., det. and photo J. Červenka.