Go to content Go to menu

Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers et H. M. Hsieh

drevovček mnohotvarý


Strómy až 25 mm dlhé a 2-5 mm vysoké; bochníkovité, okrúhle alebo podlhovasté, často zlúčené; hnedé, černastohnedé až čierne; peritéciá malé, s bradavkovitými ostiolami; KOH-extrahovateľné pigmenty v odtieni sienna až umbrové. Výtrusy 9-10,5 × 3,5-5 µm; hladké; elipsoidné až nesúmerné; bledohnedé až hnedé. Ekológia: Na dreve listnáčov, najmä na breze, ale tiež na jelši, lieske a ružokvetých drevinách. 


Stromata up to 25 mm long and 2-5 mm high; pulvinate, round to oblong, frequently coalescent; brown, blackish-brown to black; perithecia small with pappilate ostioles; KOH-extractable pigments sienna to umber. Spores 9-10,5 × 3,5-5 µm; smooth; ellipsoid to unequilateral; light brown to brown. Ecology: On deciduous wood, mainly Betula but also Alnus, Corylus and Rosaceae.

Annulohypoxylon multiforme


Photo:
Malé Karpaty, Bratislava-Železná studienka, on fallen branch of Betula sp., 280 m alt., 28 February 2014, leg., det. and photo J. Červenka.