Go to content Go to menu

Boletus edulis Bull.
hríb smrekový


Klobúk 70-300 mm široký; polguľovitý, klenutý až plocho klenutý; hnedý až červenkastohnedý; pokožka klobúka hladká až zvrásnená; trochu klzká. Rúrky spočiatku biele, neskôr žlté až zelenkastožlté. Ústia rúrok biele, žltkasté až zelenkastožlté. Hlúbik 80-250 × 30-70 mm; valcovitý až kyjakovitý; hnedastý, na báze až belavý, pokrytý zreteľnou belavou sieťkou. Dužina pevná, trvale biela; chuť mierna, vôňa príjemná. Výtrusný prach olivovohnedý. Výtrusy 12-17 × 4,5-6 µm; vretenovité; hladké; žlté. Ekológia: V ihličnatých a listnatých lesoch, najmä pod smrekmi a bukmi; hojný. Praktický význam: Jedlý.


Cap 70-300 mm in diameter; hemispherical, convex to flat-convex; brown to reddish-brown; cuticle smooth to wrinkled; slightly greasy. Tubes initially white, then yellow to greenish-yellow when mature. Pores white, yellowish to greenish-yellow. Stem 80-250 × 30-70 mm; cylindrical to clavate; brownish to whitish at the base, covered with distinct whitish reticulum. Context compact, permanently white; taste mild, smell pleasant. Spore print olive-brown. Spores 12-17 × 4,5-6 µm; fusoid; smooth; yellow. Ecology: In coniferous and deciduous forests, mainly under Picea and Fagus; common. Edibility: Edible.

Boletus edulis


Photo: Oravské Beskydy, Novoť, "Kopánky", under Picea, 20 July 2017, leg., det. and photo J. Červenka.